Tag: vĩnh phúc

Khánh thành Trường tiểu học Vĩnh Thuận

Trường tiểu học Vĩnh Thuận, do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Trường Thịnh Phát thi công trong thời gian 210 ngày. Hiện tại, đã xây dựng xong các hạng mục chính, kịp thời đưa vào hoạt động