Tag: Trường Tiểu Học Quốc Tế AMIS

Trường Tiểu Học Quốc Tế AMIS tuyển sinh

Thông Tin Tuyển Sinh Năm học 2010 – 2011 nhà trường tuyển sinh cấp tiểu học tại: 62 – 62A Minh Phụng, P. 5, Q.6, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 3969 5278 – 3969 5279 – 3969 5280 Điều Kiện