Tag: Trường tiểu học Nguyễn Trãi

Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã “chia tay” VNEN

Về chương trình học, cô Nga nói: “Nhà trường vẫn dạy học bình thường, dạy học các phương pháp bình thường như mọi năm, không có gì thay đổi”. PV hỏi hiện nhà trường sử dụng SGK hiện hành hay