Tag: Trường mầm non

Trường mầm non, lớp 1 và 6 tuyển sinh từ ngày 1/7

Phương thức tuyển sinh: Các trường thực hiện tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho trường công lập và trường ngoài công lập.Đối tượng dự tuyển vào