Tag: trung tâm ngoại ngữ

Đột nhập lớp học ngoại ngữ… tại chùa

Các giáo viên dạy ngoại ngữ ở chùa hầu hết là người có chuyên môn cao, đang công tác, giảng dạy ở các trường đại học, trung tâm lớn của thành phố. Sư thầy trụ trì Thích Nhuận Tâm cho