Tag: tế nhị

Tế nhị trước mặt con trẻ

Nhiều trẻ được làm quen dần với hình ảnh cơ thể cha mẹ trong khung cảnh lành mạnh (chỉ nhằm thư giãn, không tạo sự kích động). Việc này không gây ra ảnh hưởng gì có hại vì sự phát