Tag: quốc tế

Hướng đến một nền giáo dục thuần Việt và theo chuẩn quốc tế

Song song đó, ngôn ngữ Tiếng Anh được VSTAR SCHOOL luôn trang bị cho các em khả năng có thể giao tiếp tốt và thi đậu các chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS, giúp các em tiếp tục học tập

Trường Tiểu học Việt Mỹ tuyển sinh

Trường tiểu học Việt Mỹ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như:  dã ngoại thực học, những buổi giao lưu với các bạn học sinh giỏi, tham quan nhà máy, xưởng sản xuất, chia sẻ với

Chương trình “quốc tế” đến đâu?

Hầu hết các trường quốc tế hay có yếu tố quốc tế đều hoạt động trên cơ sở là một doanh nghiệp hoặc một tổ chức và có sản phẩm đặc thù là giáo dục. Để tồn tại và có