Tag: Pétrus

Tiểu học Pétrus Ký khai giảng năm học mới

Sáng 6-9, Trường Trung – Tiểu học Pétrus Ký đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Năm nay, trường có 26 lớp các cấp từ tiểu học đến trung học với 484 học sinh (HS). Theo cô