Tag: nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh trường tiểu học 50 m2 giá hơn 600 triệu đồng

“Trong vụ việc này, đối với trách nhiệm của ngành thì mọi việc đều do người trưởng phòng tiền nhiệm (vừa về hưu) chỉ đạo và chỉ định thầu thực hiện. Tôi không được tham gia bàn bạc và cũng