Tag: hối lộ

Hối lộ nhận 5 triệu đồng “chạy trường”

Đối với ông Trần Trung Trí là đảng viên, Phó Hiệu trưởng nhưng ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế. Ông Trí không chấp hành quyết định của Hiệu trưởng, bỏ ra ngoài uống rượu trong khi nhà