Tag: học hành

“Sính” cho con học trường quốc tế

“Tôi có tham gia các chương trình “chào lớp 1” của một số trường tiểu học quốc tế và nhận thấy những trường này có nhiều ưu điểm như rèn luyện cho con sự tự tin, bạo dạn, vốn tiếng