Tag: giám đốc điều hành

Úc : Giáo dục giới tính từ bậc tiểu học

Theo bà McMenamin, trong giai đoạn từ 0-8 tuổi, tính cách trẻ được hình thành và đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời trẻ. Chúng nên được dạy dỗ những giá trị cơ bản của cuộc sống.