Tag: gia đình nghèo

Tấm gương thầy giáo: Lấy tiền lương… nuôi học trò nghèo

Ông Trần Văn Dũng – Phó trưởng ấp Tà Lọt, cho biết: Đời sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, đầu năm học người dân chúng tôi lại thấy thầy Thắng cùng các thầy cô khác