Tag: Đổi mới giáo dục

Cấm bài tập về nhà, trường tiểu học khuyến khích học sinh đọc sách

Cô Barker giải thích rằng, các nghiên cứu cho thấy có rất ít bằng chứng nói rằng bài tập về nhà có lợi cho học sinh ở độ tuổi này. Và ở Cherry Park – ngôi trường có 75% học