Tag: công nghệ

Singapore: lập trường tiểu học “tương lai”

Bộ Giáo dục Singapore đã thông báo kế hoạch trên với các trường học để các trường đăng ký, sau đó sẽ được chọn lựa để “nâng cấp”. “Chúng tôi muốn dạy các em nhỏ cảm thấy thoải mái với