Tag: cấp 1

Học sinh cấp 1 chỉ cần học tiếng anh giao tiếp ?

Theo các chuyên gia của Language Link, một trong những nơi đầu tiên có chương trình tích hợp giảng dạy tiếng Anh toàn diện cho học sinh tiểu học đầu tiên ở Hà Nội, trẻ cần được tiếp xúc với