Tag: bàn giao phòng học

Bàn giao 5 phòng học cho trường tiểu học Lê Lợi

Công trình tài trợ của VNPT một lần nữa cho thấy trách nhiệm của VNPT với xã hội. Mặc dù thị trường viễn thông, CNTT những năm qua cạnh tranh gay gắt, nhưng VNPT vẫn luôn là một trong các