Học sinh tiểu học không phải đóng học phí

Đối với khoản thu hộ – chi hộ là khoản thu khác (ngoài học phí) được các cơ sở giáo dụcđào tạo công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm – học cụ, trang bị thiết bị học ngoại ngữ theo Đề án phổ cập và nâng cao năng lực tiếng Anh, ấn chỉ đề kiểm tra (bao gồm giấy thi và đề thi kiểm tra), tiền ăn và nước uống, nha học đường…

hoc-sinh-tieu-hoc-khong-phai-dong-hoc-phi

Ngày 21/9, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn về việc thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đạo tạo công lập năm học 2016-2017.

Theo đó, học sinh Tiểu học không phải đóng học phí, bậc THCS, THPT có mức học phí từ 85.000 – 120.000 đồng/tháng/học sinh. Nhà trường không tự phát các khoản thu mà phải thông qua phê duyệt của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính quận, huyện trước khi công bố với phụ huynh. Các khoản thu phải công khai, có văn bản đến từng phụ huynh, trong đó ghi rõ đâu là khoản thu thỏa thuận, đâu là khoản thu hộ.

Cũng theo quy định, các trường không được thu tiền cơ sở vật chất, tiền vệ sinh.

Đối với khoản thu hộ – chi hộ là khoản thu khác (ngoài học phí) được các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm – học cụ, trang bị thiết bị học ngoại ngữ theo Đề án phổ cập và nâng cao năng lực tiếng Anh, ấn chỉ đề kiểm tra (bao gồm giấy thi và đề thi kiểm tra), tiền ăn và nước uống, nha học đường…

Nhà trường phải sử dụng đúng mục đích, thực hiện công khai thu – chi của từng khoản thu hộ, chi hộ của từng khoản đến phụ huynh trước khi thực hiện thu.

Đối với thực hiện tổ chức dạy 2 buổi/ngày: Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (áp dụng đối với các đơn vị trường học thực hiện chế độ dạy học 2 buổi/ngày).

Đối với các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục khác như: Tiền tổ chức các lớp học tăng cường ngoại ngữ, tin học; tiền tổ chức học với giáo viên bản ngữ; tiền tổ chức học các phần mềm ngoại ngữ bổ trợ; tiền tổ chức các chương trình kỹ năng sống; tiền tổ chức chương trình ngoại khóa; tiền tổ chức các môn năng khiếu; tiền tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế; tiền tổ chức các hoạt động học nghề THCS.