7 trường tiểu học tham gia chương trình Seqap tại Vũng Liêm

Giáo viên sử dụng hiệu quả thời gian tăng lên, nhất là tập trung cho 2 môn Tiếng Việt và Toán. Qua từng năm học môn Tiếng Việt và Toán, tỷ lệ học sinh giỏi tăng và học sinh yếu kém giảm đáng kể, chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cũng được nâng lên.

7-truong-tieu-hoc-tham-gia-chuong-trinh-seqap-tai-vung-liem

Qua 6 năm thực hiện Chương trình SEQAP (đảm bảo chất lượng giáo dục trường học), các trường đã thực hiện thành công việc chuyển đổi từ mô hình dạy học nửa ngày sang mô hình dạy học cả ngày và bán trú. Trong đó có 3 trường dạy học 7- 8 buổi/tuần, 4 trường dạy 9- 10 buổi/tuần.

Riêng năm học 2015- 2016, có 2.387/2.467 học sinh được tham gia học cả ngày, chiếm 74,4%. Toàn huyện có 5/7 trường tổ chức cho 100% học sinh học cả ngày, 843 học sinh được hưởng từ Chương trình SEQAP, trong đó có 27/27 học sinh dân tộc thiểu số.

Giáo viên sử dụng hiệu quả thời gian tăng lên, nhất là tập trung cho 2 môn Tiếng Việt và Toán. Qua từng năm học môn Tiếng Việt và Toán, tỷ lệ học sinh giỏi tăng và học sinh yếu kém giảm đáng kể, chất lượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học cũng được nâng lên.

Ngoài ra, các trường tham gia chương trình còn tổ chức các hoạt động khác nhằm giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, tích cực cho học sinh.

Cán bộ quản lý, giáo viên các trường tham gia SAEQAP đã tự tin nắm vững chương trình dạy học cả ngày, kỹ năng tổ chức và quản lý dạy học đáp ứng được mục tiêu của chương trình, chất lượng giáo dục được nâng lên đáng kể.

Tổng nguồn kinh phí đầu tư thực hiện chương trình SEQAP trên địa bàn huyện trên 10 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 9 phòng học, 5 nhà vệ sinh cho 6 trường và Trung tâm nguồn thông tin cấp huyện.

Vĩnh Long có 40 trường tham gia chương trình SEQAP. Riêng Vũng Liêm có 7 trường tiểu học với 11 điểm trường tham gia chương trình này.